Dr. Kjølsrud har ferie 20/6/19 og 21/06/19 og

uke 26 (24/6-28/6),

uke 28 (8/7-12/7),

uke 30 (22/7-26/7)

Dr. Asser har ferie uke 29,30,31 (15/7-2/8)

Dr. Lier har ferie uke 27,28,29 (1/7-19/7) og 7/8-9/8

Resepter bes bestilles på forhånd.