Nye kriterier for testing

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp. En test for koronavirus vil ikke gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man uansett skal overholde karantenen.

- Vi forstår at alle ønsker visshet om de er smittet eller ikke, men vi er i en situasjon hvor det må gjøres prioriteringer for å beskytte de mest sårbare i samfunnet og de som behandler dem, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Følgende skal nå testes for covid-19:

 • Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, som er : 

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon*
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid**
  4. Person over 65 år, eller voksen som har alvorlig, underliggende sykdom***
  5. I karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning

  *Beboere i sykehjem bør testes på vid indikasjon. Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem for covid-19.
  **Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.  
   
  ***Underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm.