Nye kriterier for testing

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp. En test for koronavirus vil ikke gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man uansett skal overholde karantenen.

- Vi forstår at alle ønsker visshet om de er smittet eller ikke, men vi er i en situasjon hvor det må gjøres prioriteringer for å beskytte de mest sårbare i samfunnet og de som behandler dem, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Følgende skal nå testes for covid-19:

  • Pasienter med behov for innleggelse
  • Psienter/beboere i helseinstitusjoner
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
  • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom**
  • Personer som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19
  • les mer på www.fhi.no

*Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissuymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.

** Underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, krosnisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.