Dr. Asser har ferie Uke 26, 27,28

Dr. Aune har ferie Uke 28,29,30

Dr. Kjølsrud har ferie Uke 27, 30,31

Husk å bestille resepter i god tid før din lege tar ferie.

God Sommer!