Dr. Asser har ferie :

Litt av Uke 26 (28/6 + 29/6 +1/7) og hele

Uke 28, 29 og 30 (11/07-29/7)

Dr. Kjølsrud har ferie: 

Uke 27 og 28 (4/7-15/07)

Uke 31 (1/8 - 5/8)

Dr. Aune har ferie:

Uke 27 (4/7-8/7)

Uke 29 og 30 (18/7 -29/7)

God sommer!