Dr. Kjølsrud er sykemeldt til slutten av september mnd. Det betyr foreløpig at vanlige kontroller blir satt opp i oktober. Ved akutt behov for hjelp kontakt legesenteret på vanlig måte.