Vi har nå fått et lite antall influensavaksiner. Vi vaksinerer alle dager i uka frem til det er tomt. Vi setter ikke opp timer.

Grimstad kommune vaksinerer Grimstads befolkning onsdager (kl 09-11) og torsdager (kl 16-18) fra 16/11/22 på Løkengård. Det anbefales at man bestiller time via helseboka.no. Hvis du bestiller time, kan du unngå mye ventetid. Dersom du ikke kan bestille time digitalt kan du ringe vaksinetelefonen 37250400 eller møte opp på drop-in.  For mer info gå inn på denne linken:

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/folkehelse-og-frivillighet/informasjon-om-korona-og-kommunens-tiltak/koronavaksine/